Cennik – Biuro Rachunkowe Oświęcim

Ceny biura rachunkowego dostosowane do potrzeb klienta

Cena za moje usługi księgowe prowadzone w Oświęcimiu musi być tak skalkulowana, aby obie strony były zadowolone. Państwo, muszą pozostać w przeświadczeniu, że nie przepłacacie za usługi księgowe, ja że otrzymuję odpowiednie wynagrodzenie.

Stawka podatku 3%, 5,5%, 8,5%, inne – ale tylko dla wybranych rodzai działalności
EWIDENCJONOWANY Limit 2.000.000 euro

Mikro Standard Plus + (od)
netto 150,00 200,00 250,00
brutto 184,50 246,00 307,50
ZAKŁADANIE dział.gosp – przy podpisaniu długoterminowej umowy GRATIS GRATIS GRATIS
VAT – jeśli podatnik jest vatowcem opłata 20,00 40,00 60,00
DOKUMENTY Do 10 szt Do 11-50 szt. do 100 zapisów, ponad cena zależna od uzg.indywid.
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ 20,00 zł netto – szt w pakiecie w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS GRATIS GRATIS dla podatnika + GRATIS dla 1 os. z rodziny
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla wszystkich rodzjów działalności z wyłączeniem spółek prawa handlowego. Przychody muszą być mniejsze niż 2.000.000 euro za poprzedni rok.

Mikro Standard Plus + (od)
netto 200,00 250,00 350,00
brutto 246,00 307,50 430,50
ZAKŁADANIE dział.gosp – przy podpisaniu długoterminowej umowy GRATIS GRATIS GRATIS
VAT – jeśli podatnik jest vatowcem opłata 20,00 40,00 60,00
DOKUMENTY Do 10 szt Do 11-50 szt do 100 zapisów, ponad cena zależna od uzg.indywid.
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ 20,00 zł netto – szt w pakiecie w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS GRATIS GRATIS dla podatnika + GRATIS dla 1 os. z rodziny
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.

Księgi handlowe – pełna księgowość dla spółek prawa handlowego i tych firm, których przychody za poprzedni rok są większe niż 2.000.000 euro.

Standard Plus + Premium (od)
netto 1000,00 2000,00 3000,00
brutto 1230,00 2460,00 3690,00
DOKUMENTY Do 100 operacji Do 100-200 operacji Do 300 operacji, ponad indywidualne uzg,
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto um.o pracę – 40zł netto um.cyw.praw. -30zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
MAGAZYN do uzgodnień indywidualnych do uzgodnień indywidualnych do uzgodnień indywidualnych
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ w pakiecie + analiza w pakiecie + analiza w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl. GRATIS GRATIS GRATIS
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA – 10zł szt ( z małą il. pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.