Cennik – Biuro Rachunkowe Oświęcim

Ceny biura rachunkowego dostosowane do potrzeb klienta

Cena za moje usługi księgowe prowadzone w Oświęcimiu musi być tak skalkulowana, aby obie strony były zadowolone. Państwo, muszą pozostać w przeświadczeniu, że nie przepłacacie za usługi księgowe, ja że otrzymuję odpowiednie wynagrodzenie.

Stawka podatku 3%, 5,5%, 8,5%, inne – ale tylko dla wybranych rodzai działalności
EWIDENCJONOWANY

Mikro Standard Plus +
netto 110,00 130,00 Od 163,9
brutto 135,30 159,90 Od 201,60
ZAKŁADANIE dział.gosp – przy podpisaniu długoterminowej umowy GRATIS GRATIS GRATIS
VAT – jeśli podatnik jest vatowcem opłata 19,99 29,99 Od 49,99
DOKUMENTY Do 10 szt Do 11-50 cena zależna od il.dok. – uzg.indywid.
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ 10,00 zł netto – szt w pakiecie w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS GRATIS GRATIS dla podatnika  + GRATIS dla 1 os. z rodziny
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt ( z małą il. Pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla wszystkich rodzjów działalności z wyłączeniem spółek prawa handlowego przychody muszą być mniejsze niż 1.200.000,00 euro za poprzedni rok.

Mikro Standard Plus +
netto 160,00 220,00 Od 300,00
brutto 196,80 270,60 369,00
ZAKŁADANIE dział.gosp – przy podpisaniu długoterminowej umowy GRATIS GRATIS GRATIS
VAT – jeśli podatnik jest vatowcem opłata 19,99 29,99 Od 49,99
DOKUMENTY Do 10 szt Do 11-50 szt Ponad 50 szt – cena zależna od il.dok. – uzg.indywid.
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ 10,00 zł netto– szt w pakiecie w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS GRATIS GRATIS dla podatnika  + GRATIS dla 1 os. z rodziny
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt      ( z małą il. Pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.

Księgi handlowe – pełna księgowość dla spółek prawa handlowego i tych firm których przychody za poprzedni rok są większe niż 1.200.000,00 euro.

Standard Plus + Premium
netto 600,00 1200,00 do uzgodnień indywidualnych
brutto 738,00 1476,00
DOKUMENTY Do 100 operacji Do 101-200 operacji Ponad 200 operacji
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto um.o pracę – 30zł netto    um.zlecenie -25zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
MAGAZYN do uzgodnień indywidualnych do uzgodnień indywidualnych do uzgodnień indywidualnych
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ w pakiecie + analiza w pakiecie + analiza w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS GRATIS GRATIS
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  5zł szt ( z małą il. Pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.