Cennik – Biuro Rachunkowe Oświęcim

Ceny biura rachunkowego dostosowane do potrzeb klienta

Cena za moje usługi księgowe prowadzone w Oświęcimiu musi być tak skalkulowana, aby obie strony były zadowolone. Państwo, muszą pozostać w przeświadczeniu, że nie przepłacacie za usługi księgowe, ja że otrzymuję odpowiednie wynagrodzenie.

Stawka podatku 3%, 5,5%, 8,5%, inne – ale tylko dla wybranych rodzai działalności
EWIDENCJONOWANY Limit 2.000.000 euro

Mikro Standard Plus +      od
netto 200,00 250,00 350,00
brutto 246,00 307,50 430,50
ZAKŁADANIE dział.gosp – przy podpisaniu długoterminowej umowy GRATIS GRATIS GRATIS
VAT – jeśli podatnik jest vatowcem opłata 50,00 50,00 50,00
DOKUMENTY Do 10 szt Do 11-50 do 100 zapisów, ponad cena zależna od uzg.indywid.
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. -40zł netto
um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. -40zł netto
um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. -40zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ w pakiecie w pakiecie w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl. GRATIS jeśli umowa aktywna GRATIS jeśli umowa aktywna GRATIS jeśli umowa aktywna
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla wszystkich rodzjów działalności z wyłączeniem spółek prawa handlowego. Przychody muszą być mniejsze niż 2.000.000 euro za poprzedni rok.

Mikro Standard Plus +      od
netto 250,00 300,00 400,00
brutto 307,50 369,00 492,00
ZAKŁADANIE dział.gosp – przy podpisaniu długoterminowej umowy GRATIS GRATIS GRATIS
VAT – jeśli podatnik jest vatowcem opłata 50,00 50,00 50,00
DOKUMENTY Do 10 szt Do 11-50 szt do 100 zapisów, ponad cena zależna od uzg.indywid.
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. – 40zł netto
um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. – 40zł netto
um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. – 40zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ w pakiecie w pakiecie w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS jeśli umowa aktywna GRATIS jeśli umowa aktywna GRATIS jeśli umowa aktywna
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.

Księgi handlowe – pełna księgowość dla spółek prawa handlowego i tych firm, których przychody za poprzedni rok są większe niż 2.000.000 euro.

MIKRO STANDARD Premium
netto 600,00 1200,00 2500,00
brutto 738,00 1476,00 3075,00
ILOŚĆ ZAPISÓW MAX DO 10 ZAPISÓW MAX DO 50 ZAPISÓW MAX DO 100 ZAPISÓW
PRACOWNICY
cena za zatrudnionego um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. -40zł netto
um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. -40zł netto
um.o pracę – 50zł netto
teczki osob. -10,00 netto
um.cyw.praw. -40zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
MAGAZYN,  KASA do uzgodnień indywidualnych do uzgodnień indywidualnych do uzgodnień indywidualnych
KASA
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ w pakiecie + analiza w pakiecie + analiza w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS jeśli umowa aktywna GRATIS jeśli umowa aktywna GRATIS jeśli umowa aktywna
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  10zł szt ( max 2 pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.