Cennik – Biuro Rachunkowe Oświęcim

Ceny biura rachunkowego dostosowane do potrzeb klienta

Cena za moje usługi księgowe prowadzone w Oświęcimiu musi być tak skalkulowana, aby obie strony były zadowolone. Państwo, muszą pozostać w przeświadczeniu, że nie przepłacacie za usługi księgowe, ja że otrzymuję odpowiednie wynagrodzenie.

Stawka podatku 3%, 5,5%, 8,5%, inne – ale tylko dla wybranych rodzai działalności
EWIDENCJONOWANY

Mikro Standard Plus +
netto 99.00 PLN 119.00 PLN Od 149,00 PLN
brutto 121.77 PLN 146.37 PLN Od 183,27 PLN
ZAKŁADANIE dział.gosp – przy podpisaniu długoterminowej umowy GRATIS GRATIS GRATIS
VAT – jeśli podatnik jest vatowcem opłata 19.99 29.99 Od 39,99
DOKUMENTY Do 10 szt Do 11-50 cena zależna od il.dok. Uzg.indywid.
PRACOWNICY 1 zatrudniony w pakiecie  2 zatrudnionych w pakiecie
cena za zatrudnionego ponad il. W pakiecie um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie -20zł netto um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie -20zł netto um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie – 20zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ 10,00 zł netto – szt w pakiecie w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS GRATIS GRATIS dla podatnika  + GRATIS dla 1 os. z rodziny
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów dla wszystkich rodzjów działalności z wyłączeniem spółek prawa handlowego przychody muszą być mniejsze niż 1.200.000,00 euro za poprzedni rok.

Mikro Standard Plus +
netto 149.00 199.00 Od 249,00
brutto 183.27 244.77 Od 306,27
ZAKŁADANIE dział.gosp – przy podpisaniu długoterminowej umowy GRATIS GRATIS GRATIS
VAT – jeśli podatnik jest vatowcem opłata 19.99 29.99 Od 39,99
DOKUMENTY Do 10 szt Do 11-50 szt Ponad 50 szt – cena zależna od il.dok. Uzg.indywid.
PRACOWNICY 1 zatrudniony w pakiecie  2 zatrudnionych w pakiecie
cena za zatrudnionego ponad il. W pakiecie um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie -20zł netto um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie -20zł netto um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie -20zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ 10,00 zł netto– szt w pakiecie w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS GRATIS GRATIS dla podatnika  + GRATIS dla 1 os. z rodziny
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.

Księgi handlowe – pełna księgowość dla spółek prawa handlowego i tych firm których przychody za poprzedni rok są większe niż 1.200.000,00 euro.

Standard Plus + Premium
netto 500.00 1000.00 do uzgodnień indywidualnych
brutto 615.00 1230.00
DOKUMENTY Do 100 operacji Do 101-200 operacji Ponad 200 operacji
PRACOWNICY  1 zatrudnionych w pakiecie Do 3 zatrudnionych w pakiecie do uzgodnień indywidualnych
cena za zatrudnionego ponad il. W pakiecie um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie -20zł netto um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie -20zł netto um.o pracę – 25zł netto    um.zlecenie -20zł netto
ZUS w pakiecie w pakiecie w pakiecie
MAGAZYN do uzgodnień indywidualnych do uzgodnień indywidualnych do uzgodnień indywidualnych
ZAŚWIADCZENIA do banku, do firm leasingowych, do 500+ w pakiecie + analiza w pakiecie + analiza w pakiecie + analiza
ROCZNE rozl, GRATIS GRATIS GRATIS
UDOGODNIENIA -ze wzgl.na małą il. Faktur sprzedażowych i duże koszty zakupu programu do wystawiania fv sprzedaż WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji) WYSTAWIANIE FAKTUR -PROWADZENIE JPK_FAKTURA –  do 3 fv sprzedaż – 5zł szt ( z małą il. Pozycji)

JPK_FA – Plik o specjalnej strukturze zawierający faktury sprzedażowe. Na żądanie Urzędu Skarbowego podatnik jest zobowiązany do jego przesłania. Zwolnieni są ci, którzy wystawiają fv ręcznie.